Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Ocena zajęć dydaktycznych

Studentki podczas wykładu siedzą w ławce, przed nimi leży książka, a z książki wystają kartki z notatkami. Z prawej strony widać ramię i głowę wykładowcy, który stoi tyłem do obiektywu, ale przodem do studentek. W tle widać regały w książkami.
Dział Kształcenia zachęca do wypełniania ankiet i uzupełniania ocen dodatkowymi komentarzami, co pomoże ulepszyć proces dydaktyczny na naszej uczelni fot. Andrzej Romański

21 czerwca 2023 r. w systemie USOS zostaną otwarte kwestionariusze ankiety oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023. Zebrane podczas ewaluacji wyniki pomogą wykładowcom ulepszać ich pracę, a władzom poszczególnych jednostek uczelni doskonalić proces kształcenia.

Cykliczne przeprowadzanie ankiet pozwala uczestnikom i uczestniczkom zajęć na wyrażanie swojej opinii. Komentarze i opinie studentów i studentek wpłyną na docenienie najlepszych nauczycieli. Osoba wypełniająca ankietę sama decyduje, czy komentarz będzie ukryty, czy widoczny dla wykładowcy. Ukryte uwagi trafią bezpośrednio do dziekanów wydziałów; z tej możliwości należy korzystać przede wszystkim wtedy, gdy nie jest dostępna inna forma zgłoszenia problemów.

Badanie polega na wypełnieniu kwestionariusza dostępnego po zalogowaniu w systemie USOS (https://usosweb.umk.pl/) lub w aplikacji Mobilny USOS UMK. Zajmuje to zaledwie kilka minut.

Informacje o tym, czemu służy badanie i w jaki sposób zachowywana jest anonimowość osób biorących w nim udział, przedstawia film:

 

Kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych pozostaną otwarte do dnia 15 października 2023 r.

Analiza i  tworzenie wizualizacji danych, uzyskanych w badaniu oceny zajęć dydaktycznych, odbywa się w programie Power BI, służącym przechowywaniu i opracowywaniu wyników wszystkich badań w systemie jakości, prowadzonych na UMK. System zapewnia sprawną dystrybucję informacji, umożliwiająca skuteczne zarządzanie procesami kształcenia w Uczelni.

Opis projektu: https://www.jakosc.umk.pl/doskonalenie/projekt-portal-badania-jakosci-na-umk/. Tytuł projektu: Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Zadanie 13 "Moduł 6 – Portal badania jakości na UMK.

pozostałe wiadomości