Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

SONATA 18 dla Wydziału Chemii

Zdjęcie ilustracyjne
Dr Dorota Chełminiak-Dudkiewicz

18 maja 2023 r. Narodowe centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 24 i SONATA 18. 

W rozstrzygniętych konkursach OPUS 24 i SONATA 18 złożono 3015 wniosków, spośród których 363 zostały zakwalifikowane do finansowania.

Konkurs SONATA 18 skierowany był do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i miał na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji konkursu złożono 1094 wnioski, których łączna wartość przekroczyła 1,2 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 139 projektów o wartości ponad 155,5 mln zł. Wskaźnik sukcesu wyniósł 12,79%.

Wśród nagrodzonych jest wniosek złożony przez dr Dorotę Chełminika-Dudkiewicz (Katedra Chemii Biomedycznej i Polimerów, Zespół Chemii Medycznej) pt. "Nowe zaawansowane materiały do skutecznej kontroli krwawienia i ochrony przeciwbakteryjnej dla medycyny pola walki i ratownictwa medycznego" - kwota dofinansowania: 888 750 zł.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

pozostałe wiadomości