Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Publikacja za 200 punktów

Zdjęcie ilustracyjne
Od góry: dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK, prof. dr hab. Artur P. Terzyk, dr inż. Emil Korczeniewski, mgr Monika Zięba, mgr Wojciech Zięba, dr Grzegorz Szymański

W czasopiśmie Chemical Engineering Journal (200 pkt, IF=16.744; Q1) ukazała się praca „Open Sensu Shaped Graphene Oxide and Modern Carbon Nanomaterials in Translucent Hydrophobic and Omniphobic Surfaces – Insight Into Wetting Mechanisms”, której głównymi autorami są pracownicy Wydziału Chemii w składzie: Emil Korczeniewski, Grzegorz Szymański, Monika Zięba, Joanna Kujawa i Artur P. Terzyk.

W pracach badawczych swój udział miały również grupy badawcze z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Murdoch University w Australii, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Śląska w Gliwicach, German Jordanian University w Jordanii oraz Shinshu University w Japonii.

W pracy wykorzystano nowoczesną formę tlenku grafenu powstałego z nanorogów węglowych (nazwą nawiązującą do otwartych japońskich wachlarzy), które były składnikiem nowatorskich fluorowanych powierzchniowych kompozytów polimerowych. Nowe superhydrofobowe i hydrofobowe półprzezroczyste powierzchnie dokładnie scharakteryzowano za pomocą metod spektroskopowych, rozbudowanej analizy tribologicznej i pomiarów kąta zwilżania szeroką gamą cieczy. Omówiono i wyjaśniono również niektóre nowe zależności opisujące proces zwilżania, w tym po raz pierwszy zależności wielkości charakteryzujących zwilżanie od stałej dielektrycznej i polaryzowalności. Przeanalizowane krzywe Zismana tłumaczą właściwy dobór cieczy do pomiarów energii powierzchniowej. Uzyskane półprzezroczyste powierzchnie mogą służyć do filtrowania koloru czerwonego w powłokach samoczyszczących niewidocznych dla owadów latających, które są źródłem biologicznego zanieczyszczenia elektroniki emitującej nocą światło na wolnym powietrzu.

Pracę sfinansowano ze środków Narodowe Centrum Nauki, grant OPUS 13 nr 2017/25/B/ST5/00975.

Naszym naukowcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

pozostałe wiadomości