Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

65. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Plakat informacyjny 65. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

W dniach 18 - 22 września 2023 roku w Toruniu odbędzie się 65. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. To coroczne spotkanie chemików jest wysokiej rangi wydarzeniem naukowym, organizowanym przez najważniejsze ośrodki badawcze w Polsce. 

Tematyka konferencji obejmuje prezentację najnowszych osiągnięć badawczych w dziedzinie chemii w 14 sekcjach oraz dyskusję panelową na temat współpracy świata nauki z przemysłem. Zjazd będzie doskonałą okazją do spotkania chemików z całego kraju, wymiany doświadczeń i myśli naukowej a także nawiązania i podtrzymania współpracy między ośrodkami naukowymi.

Organizatorami tegorocznego zjazdu jest Toruński Oddział PTChem.

Więcej informacji na stronie www https://zjazd.ptchem.pl/

pozostałe wiadomości