Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Konkurs SITPChem rozstrzygnięty

Zdjęcie ilustracyjne

Rozstrzygnięto konkurs Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (Oddział Toruń) na najlepszą pracę dyplomową w roku 2022.

Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi na konkurs pracami komisja w składzie:
dr Andrzej Wolan, Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK
dr Tadeusz Muzioł

przyznała:

pierwsze miejsce oraz tytuł najlepszej pracy dyplomowej o tematyce chemicznej za rok 2022 pracy:

  • Kingi Kowalskiej pt. „Opracowanie, synteza i charakterystyka hybrydowych materiałów grafenowych zawierających spinel MnCo2O4 jako efektywnych katalizatorów reakcji rozszczepienia wody” - promotor: dr hab. Anna Ilnicka

oraz  wyróżnienia dla prac:

  • Magdaleny Grzegórskiej pt. „ Wpływ polifosforanów dinukleozydów na aktywność katalityczną ludzkiej kinazy adenylanowej.” promotor: dr Anna Kozakiewicz-Piekarz
  • Karoliny Szymańskiej pt. „Procedury oznaczania amin biogennych w żywności z wykorzystaniem różnych odczynników do syntezy pochodnych” - promotor: dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK

Nagrody ufundowane przez Zarząd Oddziału SITPChem w Toruniu zostaną wręczone w czasie uroczystości rozdania Dyplomów.

Autorkom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy!

pozostałe wiadomości