Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Trwa nabór wniosków w konkursie Miniatura 6

Zdjęcie ilustracyjne
fot. https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w konkursie MINIATURA 6. Konkurs jest skierowany do naukowców, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010r. i posiadają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. 

Można ubiegać się o finansowanie pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Okres realizacji działania naukowego nie może przekraczać 12 miesięcy. Wnioski należy składać poprzez system ZSUN/ OSF do 31.07.2022 r.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6 

pozostałe wiadomości