Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

OPUS dla prof. dr. hab. Edwarda Szłyka

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

19 naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazło się wśród laureatów kolejnej edycji konkursów OPUS + LAP, SONATA i PRELUDIUM BIS organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. UMK jest jedną z uczelni, które uzyskały najwięcej grantów.

W tej edycji konkursów NCN złożono ponad 3,5 tys. wniosków na łączną kwotę prawie 3,4 mld zł. Na listach rankingowych znalazło się 638 projektów o łącznej wartości niemal 668 mln zł. Najwięcej wniosków nadesłano w grupie nauk ścisłych i technicznych - wsparcie finansowe na kwotę blisko 252 mln zł przyznano 246 projektom. W kategorii nauk o życiu zgłoszonych zostało 1210 wniosków, spośród których do finansowania zakwalifikowano 232 o wartości prawie 319 mln zł. W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce do NCN wpłynęło 1018 wniosków, z czego finansowanie w wysokości ponad 97 mln zł otrzymało 160 z nich.

Wśród laureatów konkursu OPUS 20 jest prof. dr hab. Edward Szłyk - "Nowe procedury oznaczania amin biogennych i ich prekursorów w mięsie surowym i zabezpieczonym jadalnym filmem na bazie hydrokolidów" (1 003 354 zł).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

pozostałe wiadomości