Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Kolejny wynalazek na medal

obrazek:

Złoty medal otrzymał zespół naukowców z Wydziału Chemii UMK za nowy wynalazek „Metoda otrzymywania grafenu domieszkowanego heteroatomami, w szczególności azotu, siarki lub boru z wykorzystaniem promieniowania gamma” podczas XXIV Międzynarodowych Targów ARCHIMEDES 2021 w Moskwie.

Autorami wynalazku są dr Piotr Kamedulski oraz prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz.

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania grafenu zawierającego heteroatomy, zwłaszcza azotu, siarki lub boru poprzez oddziaływanie promieniowaniem gamma w celu uzyskania jednorodnych chemicznie materiałów grafenowych. W zaproponowanej metodzie wzbogaceniu ulega wprost matryca węglowa. Oznacza to, że wzbogacenie w heteropierwiastki można uzyskać już po wytworzeniu materiału węglowego, a nie w trakcie procesu tworzenia matrycy węglowej, co ma miejsce w innych metodach wzbogacania.

Proponowany materiał może pozwolić na udoskonalenie procesu generowania energii elektrycznej w bateriach metal-powietrze, superkondensatorach, ogniwach paliwowych czy ogniwach fotowoltaicznych. Wysokie przewodnictwo grafenu, zarówno cieplne jak i elektryczne, może spowodować, że w przyszłości materiał ten zastąpi krzem w elektronice, co umożliwi dalszą miniaturyzację sprzętu elektronicznego.

Prestiżowa wystawa ARCHIMEDES w Moskwie jest jedną z największych i najbardziej znanych światowych imprez tego typu. Przez lata organizatorzy wypracowali sobie dużą renomę i markę, przez co jest ona miejscem odwiedzanym przez specjalistów różnych branż z całego świata. Tegoroczna edycja salonu zgromadziła ponad 600 wynalazków z 18 krajów z Europy, Azji, Afryki i Australii oraz 33 regionów Federacji Rosyjskiej.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć