Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych

obrazek: Koronawirus
Koronawirus

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu
z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych

W związku z wyrażeniem zgody przez JM Rektora na zmianę organizacji roku akademickiego i zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 oraz mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, ogłaszam następujące zasady organizacji procesu kształcenia: 

1. Od 1.02.2021 roku rozpocznie się realizacja zajęć zdalnych z semestru letniego roku akademickiego 2020/2021. Plan zajęć w tym trybie zostanie opublikowany na stronie Wydziału Chemii UMK w dniu 25.01.2021.

2. Od 22.02.2021 częściowo rozpocznie się realizacja kontaktowych zajęć laboratoryjnych. Dotyczy to wyłącznie studentów ostatnich lat kształcenia. Szczegółowy plan realizacji zajęć w trybie hybrydowym zostanie opublikowany na stronie Wydziału Chemii UMK do dnia 5.02.2021.

3. Od 1.02.2021 dyplomanci mogą przebywać w pracowniach naukowych Wydziału przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego po złożeniu wniosku zaopiniowanego przez promotora pracy dyplomowej. 

 

Dziekan Wydziału Chemii

prof. dr hab. Iwona Łakomska

pozostałe wiadomości