Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Nagrodzone innowacje

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Znamy zwycięzców konkursu "Inkubator Innowacyjności_4.0" organizowanego przez Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK.

 

Na konkurs wpłynęło 19 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 1 832 801,91 zł. Wśród nagrodzonych są projekty pracowników Wydziału Chemii:

  • "Wytworzenie prototypów materiałów kompozytowych typu polimer (P)+ wielordzeniowy okso-kompleks tytanu (IV) (TOCs) jako układy samodezynfekujące przeznaczone do użycia w przemyśle spożywczym, handlu, pomieszczeniach użytku publicznego i środków transportu"; kierownik grantu: dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK;

 

  • "Sposób tworzenia hybrydowych matryc węglowych poprzez wprowadzanie heteroatomów z wykorzystaniem niskoenergetycznego promieniowania gamma"; kierownik grantu: mgr Piotr Kamedulski;

 

  • "Opracowanie kosmetyku przeznaczonego do pielęgnacji skóry osób po usunięciu zmian nowotworowych", kierowniczka grantu: dr Beata Kaczmarek-Szczepańska;

 

  • "Opracowanie technologii otrzymania masła o podwyższonej zawartości witaminy D3 oraz cynku, dzięki zastosowaniu odpowiednio: bakterii kwasu mlekowego oraz metalokompleksów metal-białko", kierownik grantu: dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK;

 

  • "Opracowanie technologii otrzymywania produktów mleczarskich o podwyższonej zawartości antyoksydantów i kwasów omega dzięki zastosowaniu ekstraktów SFE z okrzemek", kierownik grantu: dr hab. Myroslav Sprynskyy, prof. UMK.

 

Oceny merytorycznej dokonał Komitet Inwestycyjny.

Konkursu został ogłoszony w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności UMK_4.0” realizowanego przez Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej
i Transferu Technologii w konsorcjum z Centrum Transferu Technologii
UMK Sp. z o.o.

Projekt „Inkubator Innowacyjności UMK_4.0” realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 4.4.).

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

pozostałe wiadomości