Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych

obrazek: Źródło: Puls Medycyny https://pulsmedycyny.pl/jak-dlugo-potrafia-przetrwac-koronawirusy-982929  iStock
Źródło: Puls Medycyny https://pulsmedycyny.pl/jak-dlugo-potrafia-przetrwac-koronawirusy-982929 iStock

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 270 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Uniwersytetu oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich ogłaszam następujące zasady organizacji procesu kształcenia:

  1. Od 4.01.2021 roku kontynuowana będzie realizacja zajęć zdalnych z semestru zimowego roku akademickiego 2020/21;

  2. Studenci IV roku kierunku Chemia i technologia żywności, realizujący swoje prace inżynierskie, mogą przebywać w pracowniach naukowych Wydziału przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego po złożeniu wniosku zaopiniowanego przez promotora pracy dyplomowej;

  3. W okresie od 4.01-31.01.2021 roku wszystkie zaliczenia końcowe oraz egzaminy przeprowadzone będą w formie zdalnej;

  4. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną uchylam Komunikat Dziekana Wydziału Chemii UMK z dnia 8 grudnia 2020 roku.

 Dziekan Wydziału Chemii

prof. dr hab. Iwona Łakomska

pozostałe wiadomości