Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

IDUB: Wyniki konkursu INCOOP

Zdjęcie ilustracyjne

Rozstrzygnięty został konkurs na mikrogranty realizowany w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

Na konkurs wpłynęło 28 wniosków, na łączną kwotę finansowania 825 788,66 zł. Wszystkie wnioski spełniły kryteria formalne udziału w konkursie.
Rada Inwestycji do finansowania skierowała wnioski projektów, których ocena stanowiła wartość powyżej 70%.
Z naszego wydziału mikrogranty uzyskali:
  1. Opracowanie naturalnego układu konserwującego na bazie kwasu taninowego oraz kwasu galusowego, Lider – dr Beata Kaczmarek
  2. Synteza hybrydowych układów metal-białko, Lider – dr hab. Paweł Piotr Pomastowski
  3. Badania nad charakterystyką właściwości mechanicznych oraz fotokatalitycznych kompozytów cementowo – polimerowych z dodatkiem TiO2 do heterogenicznego utleniania zanieczyszczeń tlenków azotu (NOX) w fazie gazowej, Lider – dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

pozostałe wiadomości