Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

GRANTY DLA KOBIET NAUKOWCÓW

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Nadesłane

Kobiety poprowadzą projekty hi-tech! Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nową edycję konkursu Small Grant Scheme, finansowanego z Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na wsparcie projektów badawczych realizowanych przez kobiety w obszarze nauk technicznych czeka 5 mln euro. Nabór wniosków do 11 grudnia br.
Celem jest wsparcie polskich kobiet naukowców w tych dziedzinach nauki, gdzie udział pań jest najmniejszy. Dofinansowanie można uzyskać na dwuletnie projekty badawcze.
W konkursie będą finansowane aplikacyjne projekty badawcze w naukach technicznych. Oznacza to, że ich tematyka ma dotyczyć nauk inżynieryjnych i technicznych ujętych w „Wykazie dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD”. Projektami będą kierować kobiety, a prace realizowane w projekcie mają m.in. przyczynić się do rozwoju ich kariery naukowej. Sukcesem byłoby, gdyby w wyniku realizacji projektu udało się np. zrobić doktorat, habilitację albo dołożyć ostatnią cegiełkę do profesury, chociaż nie jest to obowiązkowy rezultat projektu.

pozostałe wiadomości