Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

KOMUNIKAT DZIEKANA WCh W SPRAWIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W TRYBIE STACJONARNYM

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r. oraz  w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich ogłaszam następujące zasady organizacji procesu kształcenia obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

  1. Wszystkie wykłady, lektoraty i seminaria dyplomowe będą odbywały się zdalnie w trybie synchronicznym (w czasie rzeczywistym zgodnie z planem); 
  2. Ćwiczenia i laboratoria, dla których osiągnięcie efektów uczenia się wymaga bezpośredniego kontaktu, będą realizowane w formie stacjonarnej lub hybrydowej z zachowaniem zasad dystansu społecznego i zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego

Wykaz zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 realizowanych w formie tradycyjnej

Koordynatorzy do spraw organizacji zdalnego kształcenia z poziomu administracji na Wydziale Chemii UMK:

  

Dziekan Wydziału Chemii

prof. dr hab. Iwona Łakomska

pozostałe wiadomości