Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

W komitecie PAN

obrazek: fot.Nadesłane]
fot. Nadesłane

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Alina Sionkowska została powołana do Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej  Polskiej Akademii Nauk, którego działanie obejmuje:

  • Analizę i ocenę istotnych problemów biocybernetyki i inżynierii biomedycznej lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych,
  • Upowszechnianie wyników debat, dyskusji i konferencji naukowych,
  • Przeprowadzanie ocen stanu rozwoju i potrzeb biocybernetyki i inżynierii biomedycznej lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Akademii,
  • Przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych dotyczących biocybernetyki i inżynierii biomedycznej lub pokrewnych dyscyplin naukowych,
  • Współpracę z organami i instytucjami naukowymi Akademii we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową,
  • Współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
  • Dbałość o reprezentowany wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie, w tym przez rozwój współpracy międzynarodowej,
  • Wspólne z innymi komitetami naukowymi przygotowywanie multidyscyplinarnych opracowań naukowych, z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Akademii,
  • Ocenę wydawnictw naukowych dotyczących biocybernetyki i inżynierii biomedycznej.

Gratulujemy i życzymy sukcesów!!!

pozostałe wiadomości