Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Chemia

Plan studiów (529 KB) obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020
Plan studiów (279 KB) obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

Wykaz przedmiotów do wyboru na studiach stacjonarnych I stopnia (s1)  (na II roku)
Wykaz przedmiotów do wyboru na studiach stacjonarnych I stopnia (s1) (na III roku)

Program studiów (401 KB)
Efekty uczenia się (255 KB)Plan studiów (344 KB) obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020
Plan studiów (258 KB) obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019


Wykaz specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia (s2)
Wykaz bloków przedmiotów do wyboru obowiązkowe dla specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia (s2)

Program studiów (379 KB)
Efekty uczenia się (622 KB)Plan studiów (402 KB) obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020
Plan studiów (243 KB) obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018


Wykaz bloków przedmiotów do wyboru na studiach stacjonarnych II stopnia (s2) rekrutacja śródroczna

Program studiów (587 KB)
Efekty uczenia się (622 KB)