Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

COVID-19

 


Zarządzenie Nr 118 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 3 Rektora UMK z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim roku akademickim 2020/2021 (250 KB)


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych (253 KB)


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych (563 KB)


Zarządzenie Nr 77 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany trybu zajęć prowadzonych stacjonarnie z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (260 KB)


Zarządzenie NR 67 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany trybu zajęć prowadzonych stacjonarnie z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu_covid_-_zmiana_trybu_zajec (244 KB)

Zarządzenie Nr 68 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 51 Rektora UMK z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2021 r. (248 KB)


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych (108 KB)

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu z dnia 25 stycznia 2021 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych (146 KB)


Zarządzenie Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 (270 KB)


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych (526 KB)Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych (159 KB)


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych (526 KB)


Zarządzenie nr 245 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 12 listopada 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Uniwersytetu (427 KB)


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zawieszenia stacjonarnych zajęć laboratoryjnych (205 KB)


Pismo Pani Dziekan Wydziału Chemii informujące o zasadach przekazywania danych dotyczących zakażeń i przebywania na kwarantannie

 

 

 

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Uprzejmie proszę, o przesyłanie informacji o zakażeniach koronawirusem lub przebywaniu na kwarantannie/izolacji za pośrednictwem ANKIETY COVID-19, która po wypełnieniu automatycznie zostanie przekierowana do pracownika administracji naszego Wydziału.

ANKIETA COVID-19

Informacje zawarte w ANKIECIE COVID-19 są niezbędne do monitorowania sytuacji epidemicznej w Uczelni i na Wydziale Chemii UMK.

Dziekan Wydziału Chemii
prof. dr hab. Iwona Łakomska


Komunikat Władz Dziekańskich

 

 

Informujemy, że w sprawie zajęć dydaktycznych nadal obowiązuje Zarządzenie Rektora UMK z dnia 19. października b.r. oraz Pani Dziekan WCh prof. dr hab. Iwony Łakomskiej również z z dnia 19. października b.r.

Na naszym Wydziale realizowane stacjonarnie są zajęcia laboratoryjne zachowaniem zasad dystansu społecznego i zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego .

Wykaz zajęć stacjonarnych realizowanych w trybie stacjonarnym dostępny tutaj.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie www Wydziału Chemii oraz na profilu fb.


KOMUNIKAT PANI DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2020 R. W SPRAWIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W TRYBIE STACJONARNYM

 

 

Informuję, że od 19-10-2020 zgodnie z decyzją JM Rektora UMK na naszym Wydziale stacjonarnie będą realizowane z zachowaniem zasad dystansu społecznego i zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego zajęcia laboratoryjne.

Wykaz zajęć dydaktycznych realizowanych w formie stacjonarnej od 19 października 2020.

Dziekan Wydziału Chemii UMK
Prof. dr hab. Iwona Łakomska


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii z dnia 16 października 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych (299 KB)

 


Pismo JM Rektora UMK dotyczące zasad informowania o kwarantannie (116 KB)

 


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii dotyczący sposobu informowania o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (436 KB)


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii z dnia 1 października 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (632 KB)


KOMUNIKAT PANI DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII W SPRAWIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W TRYBIE STACJONARNYM

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r. oraz  w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich ogłaszam następujące zasady organizacji procesu kształcenia obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

  1. Wszystkie wykłady, lektoraty i seminaria dyplomowe będą odbywały się zdalnie w trybie synchronicznym (w czasie rzeczywistym zgodnie z planem);
  2. Ćwiczenia i laboratoria, dla których osiągnięcie efektów uczenia się wymaga bezpośredniego kontaktu, będą realizowane w formie stacjonarnej lub hybrydowej z zachowaniem zasad dystansu społecznego i zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

Wykaz zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 realizowanych w formie tradycyjnej

Koordynatorzy do spraw organizacji zdalnego kształcenia z poziomu administracji na Wydziale Chemii UMK:

 

Dziekan Wydziału Chemii

prof. dr hab. Iwona Łakomska