Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

COVID-19

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych i funkcjonowania Wydziału (pdf, 329 KB)


Zarządzenie Nr 4 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (pdf, 253 KB)


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych i funkcjonowania Wydziału (pdf, 164 KB)


Zarządzenie Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (pdf, 251 KB)


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych (pdf, 434 KB)


Młoda dziewczyna w pozycji półleżącej z laptopem na kolanach

Zarządzenie Nr 242 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (pdf, 246 KB)


Obraz wirusa - kula z czerwonymi wypustkami krążąca w płytkach krwi

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych oraz funkcjonowania Wydziału Chemii (pdf, 2 MB)


Cztery młode kobiety w maseczkach chirurgicznych przy ławkach szkolnych

 


 


Zarządzenie Nr 118 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 3 Rektora UMK z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim roku akademickim 2020/2021 (pdf, 250 KB)


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych (pdf, 253 KB)


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych (pdf, 563 KB)


Zarządzenie Nr 77 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany trybu zajęć prowadzonych stacjonarnie z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (pdf, 260 KB)


 


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych (pdf, 108 KB)

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu z dnia 25 stycznia 2021 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych (pdf, 146 KB)


Zarządzenie Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 (pdf, 270 KB)


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych (pdf, 526 KB)Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych (pdf, 159 KB)


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych (pdf, 526 KB)


Zarządzenie nr 245 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 12 listopada 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Uniwersytetu (pdf, 427 KB)


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zawieszenia stacjonarnych zajęć laboratoryjnych (pdf, 205 KB)


Pismo Pani Dziekan Wydziału Chemii informujące o zasadach przekazywania danych dotyczących zakażeń i przebywania na kwarantannie

 

 

 

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Uprzejmie proszę, o przesyłanie informacji o zakażeniach koronawirusem lub przebywaniu na kwarantannie/izolacji za pośrednictwem ANKIETY COVID-19, która po wypełnieniu automatycznie zostanie przekierowana do pracownika administracji naszego Wydziału.

ANKIETA COVID-19

Informacje zawarte w ANKIECIE COVID-19 są niezbędne do monitorowania sytuacji epidemicznej w Uczelni i na Wydziale Chemii UMK.

Dziekan Wydziału Chemii
prof. dr hab. Iwona Łakomska


Komunikat Władz Dziekańskich

 

 

Informujemy, że w sprawie zajęć dydaktycznych nadal obowiązuje Zarządzenie Rektora UMK z dnia 19. października b.r. oraz Pani Dziekan WCh prof. dr hab. Iwony Łakomskiej również z z dnia 19. października b.r.

Na naszym Wydziale realizowane stacjonarnie są zajęcia laboratoryjne zachowaniem zasad dystansu społecznego i zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego .

Wykaz zajęć stacjonarnych realizowanych w trybie stacjonarnym dostępny tutaj.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie www Wydziału Chemii oraz na profilu fb.


KOMUNIKAT PANI DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2020 R. W SPRAWIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W TRYBIE STACJONARNYM

 

 

Informuję, że od 19-10-2020 zgodnie z decyzją JM Rektora UMK na naszym Wydziale stacjonarnie będą realizowane z zachowaniem zasad dystansu społecznego i zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego zajęcia laboratoryjne.

Wykaz zajęć dydaktycznych realizowanych w formie stacjonarnej od 19 października 2020.

Dziekan Wydziału Chemii UMK
Prof. dr hab. Iwona Łakomska


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii z dnia 16 października 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych (plik pdf, rozmiar 299 KB)

 


Pismo JM Rektora UMK dotyczące zasad informowania o kwarantannie (pdf, 116 KB)

 


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii dotyczący sposobu informowania o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (pdf, 436 KB)


Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii z dnia 1 października 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (pdf, 632 KB)


KOMUNIKAT PANI DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII W SPRAWIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W TRYBIE STACJONARNYM

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r. oraz  w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich ogłaszam następujące zasady organizacji procesu kształcenia obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

  1. Wszystkie wykłady, lektoraty i seminaria dyplomowe będą odbywały się zdalnie w trybie synchronicznym (w czasie rzeczywistym zgodnie z planem);
  2. Ćwiczenia i laboratoria, dla których osiągnięcie efektów uczenia się wymaga bezpośredniego kontaktu, będą realizowane w formie stacjonarnej lub hybrydowej z zachowaniem zasad dystansu społecznego i zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

Wykaz zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 realizowanych w formie tradycyjnej

Koordynatorzy do spraw organizacji zdalnego kształcenia z poziomu administracji na Wydziale Chemii UMK:

 

Dziekan Wydziału Chemii

prof. dr hab. Iwona Łakomska