Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Linki do zagranicznych instytucji, z którymi prowadzona jest współpraca

AUSTRIA ROSJA
University of Graz Uniwersytet im. Mendelejewa
BELGIA SŁOWENIA
University of Antwerp National Institute of Chemistry
CZECHY SZWAJCARIA
University of Pardubice University of Fribourg
Uniwersytet Karola SZWECJA
Uniwersytet w Ołomuńcu Technical University of Lulea
DANIA Karolinska Institutet
University of Copenhagen USA
FINLANDIA Jackson State University
University of Helsinki Kent State University
FRANCJA Woodward Medical Research Institute
University of Bordeaux University of Delaware
GRECJA WĘGRY
National Hellenic Research Foundation University of Vesprem
HOLANDIA WIELKA BRYTANIA
Leiden University University of Stirling
JAPONIA University of Glasgow
Osaka University University of Bristol
Kyushu University University of Northumbria
KANADA University of Wales
Laval University WŁOCHY
NIEMCY University of Genova
University of Bayeruth Institute IGB of Berlin
University Erlangen-Nümberg
Institut fur Festkorper-und Werkstofforschung
University of Siegen
University of Tubingen
University of Applied Science
Technical University of Munchen