Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Sylwia Studzińska

fot. A. Romański
profesor UMK
Tel. +48 (56) 611-47-53
E-mail
Zainteresowania naukowe:
wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC); specyficzne fazy stacjonarne do HPLC; oznaczanie kwasów nukleinowych oraz ich składowych (nukleozydy, nukleotydy, oligonukleotydy) za pomocą HPLC; izolowanie i oznaczanie kationów cieczy jonowych z próbek środowiskowych.
Researcher ID   ORCID