Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Nagrody Rektora dla kadry administracyjnej

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

24 czerwca 2024 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień rektora UMK dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Władze Uniwersytetu doceniły osoby zatrudnione w części toruńskiej i bydgoskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: w komórkach administracji ogólnouniwersyteckiej i wydziałowej, Bibliotece Uniwersyteckiej, a także pracowników inżynieryjno-technicznych oraz pracowników obsługi.

Nagrody i wyróżnienia wręczali rektor prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz kanclerz dr Tomasz Jędrzejewski, którzy w swoich wystąpieniach podkreślili wkład pracowników administracji i obsługi w sprawne funkcjonowanie i rozwój Uniwersytetu.

Dzisiejsza uroczystość ma dla mnie wyjątkowy charakter, ponieważ spotykam się z Państwem ostatni raz jako rektor – mówił prof. Andrzej Sokala. – Dziękuję więc nie tylko za 2023 r. - rok pracy, za który przyznane są te nagrody - ale za całe cztery lata naszej owocnej współpracy, za Państwa zaangażowanie i rozwój naszego Uniwersytetu.

Rektor podkreślił, że znakomite wyniki, jakie kadra UMK odnosi na polu zawodowym, odzwierciedla rekordowa liczba osób nagrodzonych w tym roku – jest ich łącznie (w grupie nauczycieli i nie nauczycieli) blisko 1100, czyli jedna czwarta wszystkich zatrudnionych.

Wśród nagrodzonych są pracownicy Wydziału Chemii:

Ireneusz Kunar
Bożena Kamińska
Anna Leżała
Piotr Łukowicz
Dariusz Sadowski
Mirosław Staniuk

Anna Kiełbasa
Jakub Szumera
Marta Plaskacz-Dziuba
Sylwia Kowalska
Aleksandra Szalla i Artur Borowski - zespół
Tomasz Czubachowski
Agata Szumera
Anna Pietrzak
Dorota Dombrowska

Gratulujemy!

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.