Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Stypendia ministra dla studentów Wydziału Chemii

Zdjęcie ilustracyjne
Od lewej: Paweł Binkowski, Zuzanna Gralak, Kamil Brzuzy, Julia Moszczyńska

Zuzanna Gralak, Julia Moszczyńska, Kamil Brzuzy i Paweł Binkowski z Wydziału Chemii UMK otrzymają stypendia Ministra Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe. Laureaci dostaną wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł.

Stypendystów wybrano spośród kandydatów przedstawionych przez rektorów polskich uczelni. Zgłoszenia były oceniane przez specjalny Zespół doradczy składający się z reprezentantów wszystkich dyscyplin naukowych i artystycznych.

Obowiązywała przy tym zasada równego traktowania dyscyplin naukowych i artystycznych. Studenci konkurowali o stypendia w danej dyscyplinie, a stypendia przyznawane były w oparciu o przynależność dyscyplin do dziedzin nauki. Z kolei studenci posiadający osiągnięcia sportowe konkurowali wyłącznie między sobą, a nie w ramach poszczególnych dyscyplin.

Rekomendacje Zespołu obejmowały wnioski ulokowane najwyżej w rankingach dyscyplin w ramach danych dziedzin, zawierające wyłącznie znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Dzięki temu stypendium otrzymali najlepsi studenci repezentujący niemal wszystkie (50 z 55) dyscypliny. Minimalny próg punktowy uprawniający do otrzymania stypendium był różny w każdej z dyscyplin. Stypendium otrzymało również 35 studentów, którzy we wnioskach przedstawili osiągnięcia sportowe. Próg punktowy dla tej grupy wniosków był jednakowy.

Z 1068 wniosków przedstawionych przez rektorów uczelni nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego warunki otrzymania stypendium spełniało 1048. Szef resortu Dariusz Wieczorek, na podstawie rekomendacji Zespołu, przyznał stypendia 386 studentkom i studentom.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Lista stypendystów (pdf, 438 KB)

 

 

pozostałe wiadomości