Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Rekrutacja do programu Erasmus+

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2024/2025.

1. Rekrutacja wydziałowa na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025 trwa od 5. lutego do 15. marca 2024, jeśli wymogi uczelni przyjmujących nie określają krótszego terminu. 

2. Wymagania dla kandydatów obejmują posiadanie odpowiedniego kapitału mobilności, dobrą znajomość języka, w którym prowadzone będą zajęcia w uczelni przyjmującej oraz dotychczasowa średnia ocen ze studiów wynosząca 4.0. W uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może zdecydować o rekrutacji studenta nie spełniającego tego kryterium. 

3. Priorytet w postępowaniu rekrutacyjnym i przydzielaniu miejsc w uczelni zagranicznej mają osoby, które nie korzystały wcześniej z wyjazdu w ramach programu Erasmus+ oraz studenci wspierający osoby goszczące na WCh w ramach programu Erasmus+. 

4. Należy wypełnić wniosek elektroniczny o wyjazd zagraniczny:
https://www.umk.pl/wspolpraca/forms/wniosek-studia-dlugo-i-krotkoterminowe/ 

5. Wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć do wydziałowej koordynatorki Anny Kaczmarek-Kędziery w wersji papierowej lub elektronicznej (teoadk@chem.umk.pl, pok. 229 blok A) przed rozmową kwalifikacyjną. 

6. W piątek, 15. marca 2023 o godz. 11.15 w sali konferencyjnej przy dziekanacie odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, spełniającymi wymogi formalne. 

7. Powyższe zasady szczegółowe są uzupełnieniem dla zasad ogólnych dostępnych na stronie:
https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/studenci-studia/rekrutacja 

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Kaczmarek-Kędziera
teoadk@chem.umk.pl, tel. +48 56 611 2064
pokój 229 (blok A) Wydziału Chemii UMK

pozostałe wiadomości