Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Wszystko o Erasmus+

Zdjęcie ilustracyjne

8 grudnia 2023 r. o godz. 8.30 w Bibliotece Wydziału Chemii odbędzie się spotkanie z panią Martą Błaszczyk z Działu  Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej, dotyczące praktyk studenckich i absolwenckich w ramach programu Erasmus+. Spotkanie jest przeznaczone dla studentów i doktorantów.


Szczegółowy plan spotkania obejmuje informacje o:
* różnicach pomiędzy wyjazdami - np. krótkoterminowymi a długoterminowymi; praktyką studencką a absolwencką,
wymogach kwalifikacyjnych we wszystkich rodzajach wyjazdów
* obecnej wysokości stypendium i dodatkowych możliwościach uzyskania dofinansowania (np. green travel, program SMART);
* instytucjach, do jakich można wyjechać na praktyki, a także jak ich szukać;
* korzyściach z wyjazdu (a jest ich bardzo bardzo wiele!);
* możliwościach kontynuowania internacjonalizacji w domu (lub rozpoczęcia internacjonalizacji w domu jeszcze przed wyjazdem).

Pani Marta Błaszczyk odpowie na pytania i rozwieje ewentualne wątpliwości.

Zapraszamy na poranną kawę z panią Martą Błaszczyk!

pozostałe wiadomości