Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Rusza nabór wniosków do 23. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Zdjęcie ilustracyjne

Rusza nabór do polskiej, 23. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, w której badaczki ubiegają się o stypendia, które mogą przeznaczyć na dowolny cel.
Celem Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2001 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami Programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polska Akademia Nauk oraz UNGC Network Poland. Do 2022 roku w Polsce wyróżniono 117 badaczek. Wyboru, co roku dokonuje Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej.

Od ponad dwóch dekad przyznawane są stypendia utalentowanym badaczkom. Środki z programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki można wykorzystać na dowolny cel. Naukowczynie mogą dofinansować swój projekt, zadbać o swój wypoczynek, a badaczki-matki, mogą np. sfinansować opiekę nad dziećmi. Została zwiększona wysokość stypendiów: zostanie przyznane jedno stypendium magistranckie, które wyniesie 25 000 zł, dwa doktoranckie po 35 000 zł i trzy stypendia habilitacyjne w wysokości 40 000 zł. Został podniesiony limit wieku kandydatek-matek, wydłużając możliwość aplikowania z uwzględnieniem maksymalnie dwuletniej przerwy na każde dziecko.

Badaczki mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w takich obszarach, jak:

* nauki przyrodnicze,
* medyczne i nauki o zdrowiu,
* rolnicze,
* ścisłe,
* inżynieryjno-techniczne m.in.: medycyna, biologia, fizyka, chemia i biotechnologia.

Do programu mogą aplikować badaczki na każdym etapie kariery naukowej, które w roku wypłacania nagrody (2024) nie osiągną:

- 26. roku życia – w przypadku magistrantek,
- 32. roku życia – w przypadku doktorantek,
- 40. roku życia – w przypadku habilitantek.

Regulamin zgłoszeń przewiduje możliwość wydłużenia o dodatkowe dwa lata wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które w trakcie pracy naukowej, przebywały na urlopie macierzyńskim. Zgłoszenia do programu można przesyłać za pośrednictwem platformy www.forwomeninscience.com.

Więcej informacji na stronie www https://www.lorealdlakobietinauki.pl/rusza-nabor-wnioskow-do-23-edycji-programu-loreal-unesco-dla-kobiet-i-nauki/

Okres nadsyłania zgłoszeń do 23. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki trwa od 8 marca do 23 kwietnia 2023 roku. Po weryfikacji aplikacji, wnioski przejdą przez dwa etapy ewaluacji – będą poddane ocenie ekspertek, czyli laureatek poprzednich edycji programu oraz Jury, które wyłoni sześć laureatek. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada 2023 roku.

Nie czekaj, aplikuj!

 

O Programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Polska jest jednym ze 118 krajów, w których co roku przyznawane są stypendia dla utalentowanych naukowczyń. Program Dla Kobiet i Nauki jest częścią globalnej inicjatywy For Women in Science, która powstała dzięki partnerstwu L’Oréal i UNESCO. Stypendystki edycji krajowych od roku 2014 mają szansę na międzynarodowe wyróżnienia: nagrodę International Rising Talents (otrzymały ją już trzy Polki: dr hab. Bernadeta Szewczyk – 2016 rok, dr hab. Joanna Sułkowska – 2017 rok oraz dr Agnieszka Gajewicz – 2018 rok) oraz nagrodę główną L’Oréal-UNESCO Award, przyznawaną przez międzynarodowe Jury a wręczaną co roku w Paryżu w ramach For Women in Science Week 5 laureatkom z różnych kontynentów, których odkrycia dostarczają odpowiedzi na kluczowe problemy ludzkości.

pozostałe wiadomości