Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Prof. Jan Reedijk doktorem honoris causa UMK

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Prof. Jan Reedijk z Uniwersytetu w Lejdzie odebrał w czasie Święta Uniwersytetu tytuł doktora honoris causa UMK. Wyróżnienie przyznano naukowcowi w dowód uznania dla jego wkładu w tworzenie i rozwój badań z zakresu chemii bionieorganicznej.

 

O przyznaniu honorowego tytułu prof. Reedijkowi zdecydował Senat UMK (uchwałą nr 64 z 20 grudnia 2022 r.) na podstawie wybitnego dorobku naukowego uczonego, a także jego relacji z Wydziałem Chemii UMK, owocujących m.in. zaangażowaniem pracowników jednostki w badania w nowoczesnym i atrakcyjnym obszarze chemii bionieorganicznej.

Sylwetkę prof. Reedijka przedstawiła dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Iwona Łakomska, która wygłosiła również laudatio.

Profesor Jan Reedijk urodził się w 1943 r. w Westmaas w Holandii. Studia chemiczne podjął na Uniwersytecie w Lejdzie, gdzie w 1966 r. zdobył dyplom magistra, a po dwóch latach uzyskał stopień doktora.

Jako młody doktor stworzył i budował własną tematykę badawczą, którą rozwijał na Uniwersytecie Technologicznym w Delft. W 1979 r. został profesorem w zakresie chemii nieorganicznej i powrócił do Lejdy, gdzie został liderem grupy badawczej w Instytucie Chemii. Pełnił tę funkcję przez 30 lat, aż do przejścia na emeryturę. W latach 2003-1015 był również dyrektorem tego Instytutu. Jako profesor wizytujący odwiedził uniwersytety w Cambridge, Louvain, Strasburgu, Münster, Riyadh, Mediolanie, Dunedin i Toruniu.

Dorobek naukowy prof. Jana Reedijka obejmuje ponad 1200 artykułów w najlepszych czasopismach naukowych. Profesor należy do grona najczęściej cytowanych na świecie chemików nieorganików (ponad 63 tys. cytowań).

Prof. Reedijk był członkiem kilkunastu prestiżowych czasopism międzynarodowych i pełnił wiele funkcji m.in. w IUPAC (Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej), COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych), EuCHEMS (Europejskie Towarzystwo Chemiczne), Royal Netherlands Chemical Society, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences czy Netherlands Organization of Advancement of Research.

Prof. Jan Reedijk był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe i zaangażowanie organizacyjne. Otrzymał m.in. nagrodę badawczą Maxa Plancka za wkład w rozwój chemii bionieorganicznej, a także został wybrany do Holenderskiej i Fińskiej Akademii Nauk.

Tego dnia odbyła się również uroczystość promocji nowych doktorów habilitowanych oraz doktorów.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Prof. Iwona Łakomska, Prof. Jan Reedijk i Prof. Andrzej Sokala podczas uroczystości nadania profesorowi Reedijkowi tytułu doktora honoris causa UMK. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Przemowa Prof. Reedijka. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Prof. Reedijk pozuje do zdjęcia z grupą osób . Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Prof. Jann Reedijk podpisuje pamiatkową broszurę uczestnikom uroczystości. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Click to zoom the picture.