Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Nowa Strategia Uniwersytetu

JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala
JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala fot. fot. Andrzej Romański

Szanowni Państwo,

rok 2022 będzie dla naszej uczelni szczególnie ważny. Rozpoczynamy bowiem realizację nowej Strategii Uniwersytetu.

Dokument został opracowany przez zespół, w skład którego poza mną wchodzili prorektorzy, kanclerz i kwestor. Wspierali nas także eksperci z Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Najbardziej istotnym etapem wypracowywania Strategii były jednak konsultacje przeprowadzone wśród naszej społeczności. Ważne było dla nas, by wszyscy mogli się z nią zapoznać, ocenić i zaproponować zmiany, po to by stała się naszym wspólnym dokumentem, istotnym w różnych obszarach dla każdego i każdej z nas.

Przyjęta na listopadowym posiedzeniu Senatu Strategia określa nasze cele na najbliższe lata. Są one zarówno ambitne, jak i realistyczne. Główne cele (cele strategiczne) i służące ich realizacji bardziej szczegółowe cele operacyjne nie stanowią jedynie mgliście określonych marzeń. Chodzi o to, żeby Strategię krok po kroku wprowadzać w życie, tak by określona w niej wizja naszej uczelni stała się rzeczywistością. Dlatego powstał też dokument dotyczący sposobu wdrażania Strategii. Powołaliśmy także zespoły odpowiedzialne za realizację celów w pięciu określonych w dokumencie obszarach. Stale będziemy monitorować cały system, aby na bieżąco rozwiązywać ewentualne kłopoty.  

Szanowni Państwo,

jeszcze raz dziękuję bardzo wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego ważnego dokumentu. Zachęcam Państwa do zapoznania się z naszą Strategią w jej ostatecznym kształcie (strategia.umk.pl) i do włączenia się w realizację zawartych w niej dążeń.

Z wyrazami szacunku

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Sokala

 

pozostałe wiadomości