Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii z dnia 5 stycznia 2022 r.

Zdjęcie ilustracyjne

Komunikat Pani Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu
z dnia 5 stycznia 2022 r.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych i funkcjonowania Wydziału           

 

W związku ze zmianą Zarządzenia Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu oraz wejściem w życie nowego Zarządzenia nr 4 Rektora
z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłaszam  następujące zmiany w organizacji procesu kształcenia
i funkcjonowania Wydziału:

 

 1. W okresie od dnia 10 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. wszystkie wykłady odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
  na odległość. Inne zaplanowane zajęcia (ćwiczenia, laboratoria, lektoraty) będą realizowane w formie kontaktowej.
 2. Zajęcia będą realizowane synchronicznie wg planu opublikowanego
  na stronie internetowej: https://www.chem.umk.pl/student/szczegolowy-plan-zajec/.
  Wszelkie zmiany w terminach realizacji zajęć proszę zgłaszać mailowo
  na adres jbelkowska@umk.pl.
 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zakrywania w pomieszczeniach Wydziału ust i nosa przy pomocy maseczki. Nakaz ten nie obowiązuje,
  gdy w pomieszczeniu przebywa jedna osoba, albo więcej niż jedna osoba,
  dla których to pomieszczenie jest stałym miejscem wykonywania pracy
  i nie przebywają w nim czasowo inne osoby.
 4. Nauczycielom akademickim i innym osobom prowadzącym zajęcia dydaktyczne zaleca się zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki
  w trakcie zajęć.

 

  Dziekan Wydziału Chemii

Prof. dr hab. Iwona Łakomska

pozostałe wiadomości