Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Najlepsi na Wydziale Chemii w roku akademickim 2020/2021

Zdjęcie ilustracyjne
Od lewej: Alicja Tymczewska, Paweł Nowak, Aleksander Smolarkiewicz-Wyczachowski

Zgodnie z uchwałami Rady Dziekańskiej Wydziału Chemii podjętymi 15 września br. najlepszą absolwentką Wydziału Chemii została Pani mgr inż. Alicja Tymczewska - absolwentka Chemii S2. Najlepszym studentem Wydziału został Pan Paweł Nowak - student II roku S2 na kierunku Chemia Medyczna. Wyróżnienie Pani Dziekan w konkursie na najlepszego studenta otrzymał Pan Aleksander Smolarkiewicz-Wyczachowski - student II roku S2 na kierunku Chemia Medyczna.
Gratulujemy!

Pani mgr inż. Alicja Tymczewska ukończyła studia stacjonarne II stopnia na kierunku Chemia ze średnią 4,92. Jest współautorką trzech artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych oraz licznych wystąpień na konferencjach międzynarodowych i krajowych.

Za znaczące osiągnięcia naukowe, otrzymała trzykrotnie stypendium JM Rektora UMK oraz Prezydenta Miasta Torunia, a w roku akademickim 2020/2021 została laureatką stypendium Ministra Edukacji i Nauki. Była najlepszą studentką Wydziału w roku akademickim 2019/2020. Pani Alicja Tymczewska, w 2020 roku została finalistką i otrzymała Nagrodę Specjalną (ufundowaną przez firmę DuPont) w konkursie Złoty Medal Chemii za najlepszą pracę licencjacką z dziedziny chemii w Polsce. W tym samym roku została nagrodzona przez Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą pracę inżynierską. Pani Alicja Tymczewska w ramach pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUstudents” uzyskała finansowanie na realizację projektu nt.: ,,Active and intelligent packaging with natural antioxidants and metal oxides nanoparticles”.

W czerwcu 2021 roku, obroniła pracę magisterską, której celem było otrzymywanie nowych materiałów opakowaniowych do żywności wzbogacanych ekstraktami produktów ubocznych przemysłu tłuszczowego oraz nanocząstkami tlenku cynku powstałymi w wyniku zielonej syntezy.

Swoje dalsze plany badawcze będzie realizowała pod opieką prof. dr hab. Aleksandry Szydłowskiej-Czerniak w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych od 1 października 2021 roku.

Pan Paweł Nowak jest studentem II roku studiów S2 na kierunku Chemia Medyczna. W roku akademickim 2020/21 uzyskał średnią ocen 4,85. Jest stypendystą Ministra NiSW, JM Rektora UMK oraz Prezydenta Miasta Torunia. Pan Paweł jest współautorem czterech wysoko punktowanych publikacji naukowych i jednego patentu. Swoje wyniki prezentował na 12 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Ponadto jest laureatem sześciu medali i nagród zespołowych. Od drugiego roku studiów I stopnia Pan Paweł rozwija swoje pasje naukowe w Zespole Chemii Medycznej w Katedrze Chemii Biomedycznej i Polimerów pod kierunkiem dr Marty Ziegler-Borowskiej w ramach programu "Studia z Mentorem". Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą oddziaływań leków z białkami oraz poszukiwania nowych nośników leków. Od pierwszego roku studiów jest  członkiem SKNCh UMK i bierze aktywny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę. W wolnym czasie jeździ na motocyklu i gra w siatkówkę.

Pan Aleksander Smolarkiewicz-Wyczachowski jest studentem drugiego roku studiów II stopnia na kierunku Chemia Medyczna. W roku akademickim 2020/21 uzyskał średnią ocen 4,63. Jest współautorem pięciu publikacji naukowych, a wyniki swoich badań prezentował na 8 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Pan Aleksander jest stypendystą Ministra NiSW, JM Rektora UMK oraz Prezydenta Miasta Torunia. Obecnie pełni funkcję prezesa SKNCh UMK i czynnie bierze udział w akcjach popularyzujących naukę i promujących Wydział. Od drugiego roku studiów jest uczestnikiem programu "Studia z mentorem" i pracuje naukowo w Zespole Chemii Medycznej w Katedrze Chemii Biomedycznej i Polimerów pod czujnym okiem dr Marty Ziegler-Borowskiej. Jest również członkiem Toruńskiego Centrum Doskonałości "W kierunku medycyny spersonalizowanej". Jego zainteresowania naukowe dotyczą nowoczesnych materiałów dla medycyny i farmacji. Obecnie Pan Aleksander swoje pasje naukowe rozwija na stażu na Wydziale Chemii i Technologii Chemicznej Uniwersytetu w Ljubljanie w ramach programu Erasmus +. W wolnym czasie pasjonat lotnictwa i miłośnik podróży.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

 [fot.Nadesłane]  [fot.Nadesłane]  [fot.Nadesłane]