Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Wyniki II edycji konkursu Grants4NCUStudents

obrazek:

Na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej zostały ogłoszone wyniki konkursu Grants4NCUStudents. Wyłoniono 49 laureatów i zespołów badawczych w trzech dziedzinach: Nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, Nauk o życiu oraz Nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Konkurs skierowany był do studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK oraz doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości oraz Emerging Fields).

Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy komisje konkursowe reprezentujące Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS), Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne (ST) oraz Nauki o życiu (NZ)Szczegółowe składy komisji konkursowych dostępne są na stronie IDUB.

Do konkursu wpłynęło 26 zgłoszeń do komisji konkursowej HS, 21 zgłoszeń do komisji ST oraz 36 zgłoszeń do komisji konkursowej NZ (razem 83 wnioski spełniających wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych dofinansowanie otrzymali studenci i doktoranci naszego Wydziału:

Nauki o życiu:

  1. Natalia Dulko (wniosek zespołowy o projekt);

 Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne: 

  1. Katarzyna Pianka (wniosek indywidualny studentów o projekt);
  2. mgr Aleksandra Ścigała (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
  3. mgr Patryk Rybczyński (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
  4. mgr Waldemar Jankowski (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
  5. mgr Dominika Jankowska (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
  6. mgr Barbara Kubiak (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
  7. mgr Guoqiang Li (wniosek indywidualny doktorantów o projekt);
  8. mgr Katarzyna Madajska (wniosek zespołowy o projekt).

Lista wszystkich laureatów II edycji konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUstudents”, która jest dostępna na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

pozostałe wiadomości