Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Drzwi Otwarte ONLINE

obrazek:

22 kwietnia 2021 r. odbędą się Drzwi Otwarte ONLINE na platfomie MS Teams (link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1ef61479fe444afa9e37ddeb15620cd1%40thread.tacv2/1618230442578?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%2251a0578f-1d8e-4576-9a01-16e5614f4563%22%7d).

Uwaga! Wydarzenie będzie nagrywane.

 Program:

1. 17.00 - "Co się chemiczce/chemikowi (nie) klei? wykład wygłosi dr hab. Piotr Gauden, prof. UMK.

2. 17.20 -19.00 - "Q&A" na każdy temat związany ze studiowaniem - Studenci i Pracownicy Wydziału Chemii oraz Prodziekan ds. Studentów Wydziału Chemii dr Andrzej Wolan opowiedzą o studiowaniu chemii w Toruniu,

17.20-17.40 - chemia,

17.40-18.00 - chemia kosmetyczna,

18.00-18.20 - chemia kryminalistyczna,

18.20-18.40 - chemia medyczna,

18.40-19.00 - chemia i technologia żywności,

√ "Q&A" - Samorządem Studenckim.

 

Plakat

Zapraszamy!!! 

 

pozostałe wiadomości