Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Nagrodzeni za publikacje

obrazek:

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje naukowe.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. W ostatnim zestawieniu zostały uwzględnione 53 publikacje z afiliacją z UMK. Wśród nagrodzonych są naukowcy z Wydziału Chemii.

Publikacje 140-punktowe:

  • Prof. dr hab. Iwona Łakomska, dr Mateusz Jakubowski, prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, Platinum(II) complexes with bulky disubstitute triazolopyrimidines as promising materials for anticancer agents, Materials (Basel)
  • Dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK, dr hab. Grzegorz Wrzeszcz, prof. UMK, prof. dr hab. Wojciech Kujawski, Physicochemical and magnetic properties of functionalized lanthanide oxides with enhanced hydrophobicity, Applied Surface Science

 

  • Dr hab. Myroslav Sprynskyy, prof. UMK, prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Outsourcing diatoms in fabrication of metal-doped 3D biosilica, Materials (Basel)
  • Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, dr hab. Myroslav Sprynskyy, prof. UMK, dr Viorica Railean-Plugaru, dr hab. Paweł PomastowskiInteractions of zinc aqua complexes with ovalbumin at the forefront of the Zn2+/ZnO-OVO hybrid complex formation mechanism, Applied Surface Science
  • Dr Magdalena Gierszewska, dr hab. Jacek Nowaczyk, prof. UMK, dr hab. Ewa Olewnik-Kruszkowska, prof. UMK, The role of a deep eutectic solvent in changes of physicochemical and antioxidative properties of chitosan-based films, Carbohydrate Polymers
  • Dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK, dr Głodek Marta, dr Izabela Koter, dr hab. Borys Ośmiałowski, prof. UMK, prof. dr hab. Wojciech Kujawski, Molecular decoration of ceramic supports for highly effective enzyme immobilization: material approach, Materials (Basel)
  • Dr Marta Ziegler-Borowska, Polymer-coated magnetite nanoparticles for protein immobilization, Materials (Basel)
  • Dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK i dr hab. Aleksandra Radtke, prof. UMK, dr hab. Patrycja Golińska, prof. UMK (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych), Oxo-titanium(IV) complex/polymer composites: synthesis, spectroscopic characterization and antimicrobial activity test, International Journal of Molecular Sciences
  • Dr hab. Paweł Pomastowski, dr hab. Tomasz Kowalkowski, prof. UMK, prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Isolation and self-association studies of beta-lactoglobulin, International Journal of Molecular Sciences

 

Szczegółowa lista publikacji

pozostałe wiadomości