Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Kolejne stypendia za publikacje dla pracowników Wydziału Chemii

obrazek:

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych.
W rozdaniu obejmującym okres od 20 września do 30 października 2020 r. stypendiami nagrodzone zostały 45 takich publikacji, z czego autorami lub współautorami 13 są naukowcy z Wydziału Chemii (1 praca oceniona na 200 pkt i 12 na 140 pkt).

Lista naukowców Wydziału Chemii nagrodzona stypendiami:

 • Dr hab. Myroslav Sprynskyy,  dr Viorica RaileanPlugaru, dr hab. Paweł Pomastowski z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, prof. dr hab. Bogusław Buszewski (udział po 25%) za publikację „Synthesis and antibacterial activity of (AgCl, Ag)NPs/diatomite hybrid composite” w Materials (Basel) 
  IF ISI: 3.057
  Punktacja: 140

 • Prof. dr hab. Halina Kaczmarek (udział 80%), dr MartaZiegler-Borowska (20%) za publikację „Recent achievements in polymer bio-based flocculants for water treatment” w Materials (Basel) 
  IF ISI: 3.057
  Punktacja: 140

 • Dr hab. Zbigniew Rafiński, prof. UMK (udział 100%) za publikację „N-heterocyclic carbene-catalyzed enantioselective intramolecular annulations to construct benzo-fused pyranones with quaternary stereocenter” w Advanced Synthesis and Catalysis
  IF ISI: 5.851
  Punktacja: 140

 • Prof. dr hab. Alina Sionkowska (udział 100%) publikację „Collagen based materials in cosmetic applications: a review” w Materials (Basel)
  IF ISI: 3.057
  Punktacja: 140

 • Dr hab. Krzysztof Mazurek, prof. UMK (udział 43%), dr Sebastian Drużyński (udział 37%), dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK (udział 15%), mgr Adriana Wróbel-Kaszanek (udział 5%) za publikację „Lanthanum enriched TiO2-ZrO2 hybrid material with tailored physicochemical properties dedicated to separation of lithium and cobalt(II) raising from the hydrometallurgical stage of the recycling process of lithium-ion batteries” w Hydrometallurgy
  IF ISI: 3.338
  Punktacja: 140

 

 • Mgr Oleksandra Pryshchepa (udział 40%), dr hab. Paweł Pomastowski (udział 30%) z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, prof. dr hab. Bogusław Buszewski (udział 30%) za publikację „Silver nanoparticles: synthesis, investigation techniques, and properties” w Advances in Colloid and Interface Science
  IF ISI: 9.922
  Punktacja: 200

 • Dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek (udział 100%) za publikację „Synthesis, absolute configuration, antibacterial, and antifungal activities of novel benzofuryl β-amino alcohols” w Materials (Basel)
  IF ISI: 3.057
  Punktacja: 140

 • Prof. dr hab. Alina Sionkowska, dr hab. Katarzyna Lewandowska, prof. UMK (udział po 50%) za publikację „The influence of UV light on rheological properties of collagen extracted from Silver Carp skin” w Materials (Basel)
  IF ISI: 3.057
  Punktacja: 140

 • Dr Grzegorz Trykowski (udział 100%) publikację „Silicon oxycarbide-graphite electrodes for high-power energy storage devices” w Materials (Basel)
  IF ISI: 3.057
  Punktacja: 140

 • Dr hab. Paweł Pomastowski (udział 33%), dr Viorica Railean-Plugaru (udział 34%) z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, prof. dr hab. Bogusław Buszewski (udział 33%) za publikację „Zinc oxide nanocomposites: extracellular synthesis, physicochemical characterization and antibacterial potential” w Materials (Basel)
  IF ISI: 3.057
  Punktacja: 140

 • Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch (udział po 50%) za publikację „Synthesis of magnetic molecularly imprinted polymer sorbents for isolation of parabens from breast milk” w Materials (Basel)
  IF ISI: 3.057
  Punktacja: 140

 • Dr Fernanda Ferreira Silva Souza Monedeiro, dr Maciej Monedeiro Milanowski z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii, dr hab. Tomasz Ligor, prof. UMK, prof. dr hab. Bogusław Buszewski (udział po 25%) za publikację „A review of GC-based analysis of noninvasive biomarkers of colorectal cancer and related pathways” w Journal of Clinical Medicine
  IF ISI: 3.303
  Punktacja: 140

 • Dr hab. Anna Katafias, prof. UMK, prof. dr hab. Rudi Van Eldik (udział po 50%) za publikację „Can a nonorganometallic ruthenium(II) polypyridylamine complex catalyze hydride transfer? Mechanistic insight from solution kinetics on the reduction of coenzyme NAD+ by formate” w Inorganic Chemistry
  IF ISI: 4.825
  Punktacja: 140

 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

pozostałe wiadomości