Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Najnowsza wysoko punktowana publikacja na Wydziale Chemii!

Zdjęcie ilustracyjne
Od lewej: dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK, prof. dr hab. Artur Terzyk, mgr Adam Bieniek

Z przyjemnością informujemy, że naukowcy Wydziału Chemii: prof. dr hab. Artur Terzyk, dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK oraz mgr Adam Bieniek weszli w skład międzynarodowego i multidyscyplinarnego zespołu (prof. Kaneko -Japonia, prof. Keskin - Turcja, prof. Sarkisov - UK, prof. Kowalczyk - Australia), który podjął się stworzenia pracy, w której zostało przedstawione po raz pierwszy całościowe podejście do użyteczności MOF w terapiach antynowotworowych. Owocem tej pracy jest publikacja artykuł w jednym z wiodących czasopism chemii materiałowej, jakim jest Progress in Materials Science (5 –letni IF = 37.352).

Artykuł dotyczy sieci metaloorganicznych (MOF), które znajdują ogromne zastosowanie nie tylko w procesach adsorpcyjnych czy katalitycznych, ale także w tzw. nanomedycynie. Tutaj liczba zastosowań jest ogromna - począwszy od biosensorów poprzez nanotermometry, a skończywszy na układach dostarczania leków. Ta multidyscyplinarność powoduje, że w literaturze powstała znaczna luka, jeśli chodzi o prace wiążące właściwości strukturalne i chemiczne MOF z ich zastosowaniami w nanomedycynie, w szczególności w terapiach antynowotworowych.

Z artykułem można zapoznać się na stronie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079642520301079
https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2020.100743

Serdecznie gratulujemy!!!!  Życzymy dalszych sukcesów!!!

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć