Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni

obrazek:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego ogłasza konkurs na najlepsza pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni.

Warunki udziału w konkursie:

Na poziomie regionalnym
Do konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe studentów kończących studia w danym roku akademickim. 

Każda uczelnia może zgłosić maksymalnie dwie prace z różnych wydziałów chemicznych wraz z merytoryczną oceną prac przez uczelnię.

Termin składania/zgłaszania wraz z kopią pracy dyplomowej w biurze Zarządu Oddziału SITPChem – do końca listopada każdego roku.

Oceny prac dyplomowych w pierwszym etapie dokonują komisje konkursowe składające się z przedstawicieli SITPChem i uczelni. Komisji przewodniczy Prezes Zarządu Oddziału lub jego pełnomocnik i kwalifikuje prace do etapu drugiego na poziomie ogólnopolskim i przekazuje je do Zarządu Głównego SITPChem w terminie do końca stycznia następnego roku.

Na poziomie Ogólnopolskim
Prace dyplomowe wytypowane w Oddziałach SITPChem do Konkursu na poziomie ogólnopolskim są przesyłane do ZG SITPChem – do końca stycznia następnego roku

Więcej szczegółów na stronie: http://sitpchem.org.pl/dzialalnosc/konkursy/.

pozostałe wiadomości