Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Grupa przedmiotów do wyboru dla studentów I semestru studiów II stopnia (S2) kontynuujących naukę wg programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2019/2022

Nazwa modułu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu w systemie USOS Liczba punktów ECTS liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli – wg formy zajęć Forma zaliczenia
W L Ć
Grupa przedmiotów do wyboru Chemia biomedyczna 0600-S2-SP/W-ChBio 12 60 60 Z, E
Chemia żywności i biopierwiastków 0600-S2-spec-ChZBio 12 20 90 10 Z, Z, E
Metody eksperymentalne chemii koordynacyjnej 0600-S2-SP/w-MEChK 12 60 60 Z, E
Chemia środowiska i bioanalityki 0600-S2-SP/WChSBio 12 75 45 Z, E
Technologie bioenergetyczne 0600-S2-SP/W-TB 12 30 60 30 Z, Z, E
Synteza organiczna 0600-S2-SP/W-SO 12 50 70 Z, E
Chemia polimerów i biomateriałów 0600-S2-SP/W-CPB 12 55 65 Z, E
Ekotechnologia 0600-S2-SP/W-ET 12 20 90 10 Z, Z, E