Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
obrazek nr 1

Aktualności

Terminarz 56. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego w roku szkolnym 2019/2020:

do 8.11.2019 Zgłoszenia ośrodków chętnych do przeprowadzenia etapu rejonowego
12.11-6.12.2019 Etap szkolny (jeśli szkoła organizuje) oraz przesłanie zgłoszeń uczniów do etapu rejonowego
14.12.2019, godz. 10:00-13:00 II etap (rejonowy) – pisemny
13-14.03.2020 III etap (finał Konkursu) – część pisemna i laboratoryjna

Uwaga: Aktualna strona Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym do etapu rejonowego znajduje się pod adresem: https://konkurschem.umk.pl

W zakładce Zarejestruj się znajduje się formularz zgłoszeniowy uczestników etapu rejonowego Konkursu. Uczestnicy dokonują rejestracji indywidualnie (Uwaga: nie jest możliwa rejestracja więcej niż jednej osoby z jednego adresu e-mail). W przypadku uczniów niepełnoletnich należy dołączyć skan zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia (wzór do pobrania tutaj). Przed zgłoszeniem udziału prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu oraz informacjami na temat przetwarzania danych osobowych (Regulamin).

Wyniki etapu rejonowego zostaną przesłane na adres e-mail uczestnika podany w zgłoszeniu oraz adres/y e-mail nauczyciela/opiekuna naukowego, jeśli został on podany w zgłoszeniu (upewnij się, że osoba ta wyraziła na to zgodę). Nie publikujemy na stronie wyników szczegółowych uczniów niezakwalifikowanych do finału Konkursu.

W razie problemów lub wątpliwości, prosimy o kontakt.


Do 8 listopada włącznie czekamy na zgłoszenia ośrodków chętnych do przeprowadzenia etapu rejonowego Konkursu. Zgłoszenia można przesyłać mailowo na adres: konkurschem@umk.pl W zgłoszeniu prosimy o podanie osoby koordynującej ten etap konkursu.


Formularz rejestracji uczestników do etapu rejonowego zostanie zamieszczony na stronie Konkursu po 8 listopada br. W etapie szkolnym nie jest wymagana rejestracja. Istnieje możliwość udziału uczniów w etapie rejonowym bez przeprowadzania etapu szkolnego.

Do przeprowadzenia etapu szkolnego można użyć zadań z poprzednich lat lub dowolnych zadań obliczeniowych o zbliżonej trudności. Wybrane zadania ze starszych edycji Konkursu można znaleźć w zakładce Zadania, a także w zbiorze zadań:

M. Pietruszewska, K. Nowakowski, K. Krajewski, G. Wrzeszcz – Zadania konkursowe z chemii, Wyd. UMK, Toruń, 1998 (lub inne wydanie).

Organizacja etapu szkolnego i dobór zadań  leży w gestii nauczycieli z danej szkoły. Nie jest wymagane przesyłanie dokumentacji z tego etapu do Organizatorów.

Aktualna lista ośrodków, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy, znajduje się w zakładce Organizatorzy. Lista jest uzupełniana na bieżąco, w miarę przyjmowania zgłoszeń ośrodków chętnych do przeprowadzenia tego etapu.


Zwycięzcami LV Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego zostali:

I miejsce:  Mikołaj Skiba – Zespół Szkół UMK w Toruniu, opiekun: Małgorzata Augustynowicz-Kłyszewska

II miejsce: Anna Małkiewicz – Zespół Szkół UMK w Toruniu, opiekun: Małgorzata Augustynowicz-Kłyszewska

III miejsce: Adrian Hess – I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie, opiekun: Grzegorz Hudziak  oraz ex aequo Grzegorz Procyk – Zespół Szkół UMK w Toruniu, opiekun: Małgorzata Augustynowicz-Kłyszewska

Komitet Główny Konkursu postanowił przyznać również tytuły Laureata Konkursu uczestnikom, którzy uzyskali co najmniej 80% możliwych do uzyskania punktów łącznie w obu etapach:

Piotr Konopka – Zespół Szkół UMK w Toruniu, opiekun: Anna Rygielska

Weronika Chaba – LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, opiekun: Agnieszka Puchała

Jan Dudziński – II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu, opiekun: Hanna Chlewicka

Karol Górecki – I LO im. M. Kopernika w Kołobrzegu, opiekun: Elżbieta Zarzycka

Jeremi Sobierski – V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie, opiekun: Krzysztof Kuśmierczyk

Pełna lista Laureatów i Finalistów LV Konkursu

Najwyższy wynik z zadań teoretycznych w finale oraz w obu etapach łącznie uzyskała Anna Małkiewicz (98% punktów możliwych do uzyskania w obu etapach), natomiast najwyższy wynik w części doświadczalnej uzyskała Weronika Chaba (99,5 pkt/100). Gratulujemy!

Gratulujemy wszystkim uczestnikom finału uzyskanych wyników!


W zakładce Zadania zamieściliśmy zadania z części teoretycznej Finału wraz z przykładowymi rozwiązaniami.


Informacje dla Finalistów Konkursu oraz ich Opiekunów (plan zawodów, dojazd na Wydział Chemii)

 

Finał Konkursu odbędzie się w dniach 15.03 (w godz. 13:30-17:00) – 16.03 (9:00-12:00)

Część laboratoryjna będzie obejmowała analizę jakościową kationów i anionów. Do przygotowania się do tej części konkursu polecamy literaturę:

J. Minczewski, Z. Marczenko – Chemia analityczna, t.1. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, Wyd. PWN Warszawa (dowolne wydanie),

M. Pietruszewska, K. Nowakowski, K. Krajewski, G. Wrzeszcz – Zadania konkursowe z chemii, Wyd. UMK, Toruń, 1998 (lub inne wydanie)

oraz inne wydawnictwa i strony dotyczące tej tematyki.

Dokładny plan zawodów finałowych opublikujemy na początku lutego.


Po rozpatrzeniu odwołań Komisja Konkursowa zdecydowała o zakwalifikowaniu do finału dodatkowych dwóch uczestników, którzy osiągnęli próg kwalifikacyjny. Uaktualniona lista osób zakwalifikowanych do zawodów finałowych:

Lista osób zakwalifikowanych do finału Konkursu

Próg kwalifikacji do zawodów finałowych w tym roku wyniósł 63 punkty/100. Szczegółowe wyniki (punktacja za poszczególne zadania) zostaną przesłane w dniach 10-11 stycznia na adresy e-mail podane w zgłoszeniu uczestników.

Termin zgłaszania odwołań (z uzasadnieniem) upływa 18 stycznia 2019 r.

Osoby zakwalifikowane, które wiedzą, że nie będą mogły wziąć udziału w zawodach finałowych w dniach 15-16 marca, proszę o informację na e-mail.


W zakładce Zadania zamieściliśmy zadania z etapu rejonowego wraz z przykładowymi rozwiązaniami.


Proszę uczestników Konkursu oraz ich opiekunów o zapoznanie się z informacjami na temat etapu rejonowego Konkursu:

Informacje dla uczestników etapu rejonowego

Formularze do pobrania:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych dla uczestników Konkursu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla nauczyciela/opiekuna naukowego