ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Zasady rekrutacji 2019/2020

Kierunki stacjonarne pierwszego stopnia (s1)

CHEMIA, CHEMIA KOSMETYCZNA, CHEMIA MEDYCZNA,
CHEMIA I TECHNOLOGIA ŻYWOŚCI, CHEMIA – studia prowadzone w języku angielskim


Zasady kwalifikacji: konkurs świadectw dojrzałości. Kandydat wskazuje jeden z przedmiotów, który ma być uwzględniony w procesie rekrutacji.

Więcej na temat wyboru przedmiotów do wskazania, przeliczników punktów oraz obliczania wyniku postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunki stacjonarne drugiego stopnia (s2)

CHEMIA, CHEMIA KOSMETYCZNA, CHEMIA KRYMINALISTYCZNA, CHEMIA – studia prowadzone w języku angielskim

 


Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia dokumentów. Więcej informacji znajdziesz na stronie:


CHEMIA – rekrutacja śródroczna

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają m.in. tytuł inżyniera lub równoważny kierunku:

  • chemia i technologia żywności,
  • inżynieria chemiczna,
  • technologia chemiczna,
  • technologia żywności i żywienia człowieka,
  • materiały współczesnych technologii,
  • inżynieria materiałowa,
  • inżynieria środowiska,
  • biotechnologia,
  • farmacja.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: Chemia – rekrutacja śródroczna