Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Zasady rekrutacji 2021/2022

Kierunki stacjonarne pierwszego stopnia (s1)

CHEMIA, CHEMIA KOSMETYCZNA, CHEMIA MEDYCZNA,
CHEMIA I TECHNOLOGIA ŻYWOŚCI, CHEMIA – studia prowadzone w języku angielskim


Uchwała Nr 45 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów wyższych w roku akademickim 2021/2022 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (418 KB)

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru przedmiotu do wskazania, przeliczników punktów oraz obliczania wyniku postępowania kwalifikacyjnego (555 KB)

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty przesłane tylko drogą korespondencyjną (poczta, kurier).

Zasady kwalifikacji: konkurs świadectw dojrzałości. Kandydat wskazuje jeden z przedmiotów, który ma być uwzględniony w procesie rekrutacji.

Więcej informacji na temat wyboru przedmiotu do wskazanie, przeliczników punktów oraz obliczenia wyniku postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronie kierunku studiów:

Harmonogram – studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 

 

 

Kierunki stacjonarne drugiego stopnia (s2)

CHEMIA, CHEMIA KOSMETYCZNA, CHEMIA KRYMINALISTYCZNA, CHEMIA MEDYCZNA, CHEMIA – studia prowadzone w języku angielskim

 


Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia dokumentów. Więcej informacji znajdziesz na stronie:


CHEMIA – rekrutacja śródroczna

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają m.in. tytuł inżyniera lub równoważny kierunku:

  • chemia i technologia żywności,
  • inżynieria chemiczna,
  • technologia chemiczna,
  • technologia żywności i żywienia człowieka,
  • materiały współczesnych technologii,
  • inżynieria materiałowa,
  • inżynieria środowiska,
  • biotechnologia,
  • farmacja.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: Chemia – rekrutacja śródroczna

Harmonogram – studia stacjonarne drugiego stopnia