Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontaktul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Kandydat jest zobowiązany do wybrania dwóch zakresów tematycznych, z których będzie zdawał egzamin pisemny: chemia organiczna, chemia nieorganiczna, chemia analityczna, chemia fizyczna.

Wymagane dokumenty (rekrutacja 2017/2018)*

* Dokumenty mogą być złożone osobiście lub przesłane pocztą. Osoby zamiejscowe mogą dostarczyć dokumenty najpóźniej w dniu rekrutacji (przed egzaminem), pod warunkiem wcześniejszego przesłania kopii pocztą elektroniczną.