Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Chemia Medyczna – studia magisterskie

DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  NA  KIERUNKU  CHEMIA  MEDYCZNA  NA  UMK?

Kierunek studiów II stopnia  Chemia Medyczna oferuje studentom wiedzę i umiejętności z zakresu chemii stosowanej w farmacji, naukach medycznych i pokrewnych.  Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala na uzyskanie wiedzy w następujących obszarach:

  • podstawowe dyscypliny naukowe (chemia, farmacja, medycyna) dające trwałe podstawy teoretyczne i praktyczne kompetencje w tych głównych obszarach tematycznych;
  • pogłębione chemiczne i farmaceutyczne przygotowanie do nowoczesnych metod analizy, projektowania i wytwarzania substancji aktywnych;
  • wiedzę naukową na temat nowoczesnych technik diagnostyki i obrazowania stosowanych w medycynie;
  • wiedzę naukową i technologiczną konieczną do zaprojektowania i otrzymania nowoczesnych form farmaceutycznych;
  • przygotowanie chemiczne do izolacji substancji aktywnych pochodzenia naturalnego oraz umiejętność otrzymania na ich bazie środków leczniczych;
  • znajomość krajowych i ponadnarodowych regulacji prawnych dotyczących leków i produktów zdrowotnych;
  • umiejętności planowania i prowadzenia badań w kluczowych działach programu nauczania potwierdzonych wykonaniem doświadczalnej pracy magisterskiej;
  • wiedzę przydatną do pracy w produkcji, obrocie farmaceutykami oraz monitorowaniu badań klinicznych.

Plan i program studiów powstał przy współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (lokalne firmy branży medycznej np. Sorimex, Filofarm) oraz przede wszystkim w oparciu o oczekiwania studentów Wydziału Chemii. Studia te gwarantują więc kompetencje wymagane do pracy zarówno w szeroko pojętym przemyśle chemicznym, farmaceutycznym a także instytucjach prowadzących audyt w w/w profilach. Przedmioty, które oferowane są w ramach kierunku skonstruowane są tak, aby położyć jak największy nacisk na umiejętności kreatywnego zastosowania zdobytej wiedzy oraz nowoczesnego podejścia do problemu np. przewidywanie aktywności in silico.

W trakcie studiów studenci mają możliwość podnoszenia kompetencji oraz odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych realizowanych na Wydziale Chemii .

CO  PO  STUDIACH  NA  KIERUNKU CHEMIA  MEDYCZNA?

Absolwent kierunku Chemia Medyczna na studiach drugiego stopnia będzie posiadał interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk chemicznych, biologicznych i farmaceutycznych.

Absolwenci posiadają gruntowne wykształcenie z zakresu nauk chemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentalnej analizy chemicznej, chemii materiałowej i nanotechnologii. Ponadto w bardzo szerokim stopniu absolwenci znają sposoby wytwarzania i oceny leku a także wyrobu medycznego oraz nowoczesne metody obrazowania i diagnostyki.

Tak wykształcony absolwent bez problemu sprosta rosnącym wymaganiom rynku w różnorodnych laboratoriach zajmujących się przede wszystkim oceną i jakości i wytwarzaniem preparatu farmaceutycznego i wyrobu medycznego.

Informacje o rekrutacji tutaj.