Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
Kontakt ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Ambasadorzy UMK

Marian Holz

Absolwent chemii 1976


Właściciel Zakładu Tworzyw Sztucznych „Poli”

Urodził się 12 marca 1952 r. w Przechlewie (dawne województwo koszalińskie). Po ukończeniu Technikum Chemicznego w Toruniu,  studiował chemię na UMK – tytuł magistra uzyskał w 1976 r. Od 1977 r. pracował w Hucie Szkła „Irena” w Inowrocławiu, ale po pięciu latach rozpoczął własną działalność gospodarczą – stworzył Zakład Tworzyw Sztucznych „Poli”, który początkowo działał jako dwuosobowa firma rodzinna. Dzisiaj jest to nowoczesna firma, produkująca opakowania z tworzyw sztucznych metodą termoformatowania. „Poli” posiada własne studio projektowo-narzędziowe, proponujące swoim partnerom różne rozwiązania i wyznaczające trendy na europejskim rynku opakowań, przy zastosowaniu zaawansowanych technologicznie maszyn. Obecnie firma zatrudnia 110 osób.

Zakład „Poli” i jego założyciel są rozpoznawalni w branży tworzyw sztucznych w Polsce i na świecie. Odbiorcami produkcji oraz rozwiązań „know-how” firmy są nie tylko firmy polskie, ale także światowe marki, takie jak: Philips, Gillette, Panasonic, Avon, Canon.

„Poli” posiada certyfikaty: BRC – dopuszczenie do produkcji opakowań dla celów spożywczych na rynek brytyjski i Europy Zachodniej, ISO 9001:2015, ISO:14001:2015. Współpracując z naukowcami, m.in. z Wydziału Chemii UMK, firma jest beneficjentem wielu wniosków dotacyjnych związanych z innowacjami w produkcji.

Marian Holz jest strategicznym sponsorem toruńskiej siatkówki kobiet „Poli-Budowlani”.

Jest mężem i ojcem czwórki dzieci, mieszka w Inowrocławiu.

Anna Sobecka, ambasador UMK

Anna Elżbieta Sobecka

Absolwentka chemii 1988


Posłanka Sejmu RP

Oprócz chemii na UMK w Toruniu, ukończyła także Podyplomowe Studium Edukacji Dorosłych przy Instytucie Pedagogiki UMK oraz Katolickie Podyplomowe Studium Dziennikarstwa.

W latach 1975-1987 była pracownikiem Szpitala Wojskowego, pracowała również jako nauczyciel Medycznego Studium Zawodowego w Toruniu. W latach od 1990 do 1994 roku pełniła obowiązki dyrektora i dyrektora dydaktycznego Medycznego Studium Zawodowego w Toruniu. Ukończyła I stopień specjalizacji z zakresu nauczania analityki medycznej.

Od 1995 roku pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej, aktualnie jest członkiem honorowym tegoż stowarzyszenia.

W 1997 roku została wybrana na Posła Sejmu RP i tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego.

 

Stanisław Szczepaniak

Absolwent chemii 1969


Twórca ponad 150 patentów i kilkunastu zgłoszeń patentowych

Urodził się 21 lipca 1945 r. w Blizocinie w rodzinie rolników. W czasie studiów na UMK (chemia) ożenił się ze studentką historii UMK, kielczanką.

Po studiach podjął pracę w Fabryce Łożysk Tocznych ,,lSKRA” w Kielcach, gdzie kierował Centralnym Laboratorium Chemicznym, zgłaszając liczne projekty wynalazcze i racjonalizatorskie, których był głównym twórcą i współtwórcą. W roku 1987, mając w swoim dorobku kilkadziesiąt wynalazków, w oparciu o status jednostki innowacyjno-wdrożeniowej i rozpoczął własną działalność produkcyjną, w której opierał się na swoich rozwiązaniach technologicznych i patentach.

Mająca już 30 lat firma ,,lNWEX” zajmuje się produkcją i sprzedażą ekologicznych rozwiązań m.in. dla przemysłu metalowego, motoryzacyjnego, budowlanego, rolniczego i kosmetycznego. Marka rodzinnej firmy ,,lNWEX – Kielce” jest znana nie tylko na polskim rynku chemicznym,  ale również zagranicą.

Za prezentację swoich produktów i działalność naukowo-badawczą popularyzującą polską myśl techniczną na świecie S. Szczepaniak został uhonorowany na Międzynarodowych i Krajowych Wystawach Wynalazków i Innowacji 38. złotymi medalami w tym 14. z wyróżnieniem, 7. srebrnymi i 1. platynowym i brązowym. Otrzymał też Krzyż Kawalerski, Oficerski, Komandorski i Krzyż Grand Officer nadany przez Królewską Kapitułę Belgijską za Zasługi dla Wynalazczości, nagrodę WIPO od Międzynarodowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz puchar i dyplom Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców (lFIA), a także Srebrny Krzyż Zasługi i Złoty Krzyż Zasługi RP i wiele innych nagród i wyróżnień.

Jest twórcą lub współtwórcą ponad 150 patentów i kilkunastu zgłoszeń patentowych – m.in. w zakresie galwanotechniki, obróbki metali, suplementów diety i kosmetyków, m.in. preparatów ze złotem, srebrem i krzemem.

Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, współzałożycielem, a obecnie – wiceprezydentem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, przewodniczącym Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego w województwie świętokrzyskim. Jako prezes firmy JIW ,,INWEX” jest współuczestnikiem Świętokrzyskiego Klastra Budowlanego INNOWATOR oraz wiceprzewodniczącym zarządu Staropolskiego Klastra Wodnego w Kielcach. Pełni też funkcję przewodniczącego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.

Wybrane sukcesy i wyróżnienia

Artykuły o zawodowej działalności S. Szczepaniaka:

Medyczna sensacja

Polska firma rodzinna z Kielc


Stanisław Haftka

Absolwent chemii 1980


Dr Stanisław Haftka zajmuje się zastosowaniami tworzyw sztucznych i optymalizacją procesów przemysłowych, a także rozwojem i marketingiem polimerów na bazie surowców odnawialnych i biodegradowalnych. Posiada duże doświadczenie w międzynarodowej działalności gospodarczej, także w zakresie marketingu i rozwoju nowych, globalnych rynków.

Pełnił funkcję dyrektora ds. Rozwoju  rynku w niemieckich firmach takich jak: Schill&Seilacher Niemcy czy Metabolix GmbH.
Obecnie kieruje działem marketingu niemieckiej firmy “BIO-FED Branch of Akro-Plastic” z Kolonii.

Bierze udział w pracach grupy naukowej w dziedzinie polimerów koncernu Hoechst AG, współpracuje też z grupą pracującą nad rozwojem nowych katalizatorów metalocenowych. Jest specjalistą w dziedzinie reologii, analizy termicznej DMA i spektroskopii.

Wspiera Wydział Chemii UMK – ufundował tablicę upamiętniającą wykłady prof. A. Swinarskiego, wykazuje też duże zainteresowanie rozwojem UMK jako uczelni badawczej.