Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr hab. Maria Leżańska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

pokój: 221, bud. A
tel.: +48 56-611-4752
e-mail: miriam10@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9489-1427

Terminy konsultacji:
środa 13.00-15.00

Bibliografia