Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

mgr Krzysztof Myszka
specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów

pokój: 252 bud. B
tel.: 56 611 4527
e-mail: krz.myszka@umk.pl


Bibliografia