Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Małgorzata Szultka-Młyńska

profesor UMK
Tel. +48 (56) 611-43-07
E-mail
Zainteresowania naukowe:
metody przygotowania próbek (PP, SPE, MEPS, SPME), chromatografia cieczowa, spektrometria mas, oznaczanie leków i ich metabolitów w materiale biologicznym (osocze, krew, tkanka).
ResearchGate