Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Anna Filipiak-Szok
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Laboratorium Badań Środowiska Pracy

pokój: 253, bud. A
tel.: (48-56) 611 4545
e-mail: ania_fsz@chem.umk.pl


Bibliografia