Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Bogusław Buszewski
profesor
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki

pokój: 34, bud. B
tel.: +48-56-611-4308
e-mail: bbusz@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0002-5482-7500

Terminy konsultacji:
piątek 8.00-9.00
piątek 13.00-15.00
MS TEAMS
Kod dostępu: v21t4fd

Bibliografia