Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Joanna Rudnicka
specjalista inżynieryjno-techniczny
Centrum Edukacyjno-Badawcze Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych (WCH)

tel.: +48-56-665-6039
e-mail: jrud@chem.umk.pl


Bibliografia