Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

mgr Bartłomiej Wasiniak
specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy

pokój: 246, bud. A
tel.: +48-56-611-4556
e-mail: wasiniak_b@umk.pl


Bibliografia