Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr Agata Pacuła-Miszewska
adiunkt
Katedra Chemii Organicznej

pokój: 127, bud. B., Gagarina 7, 87-100 Toruń
e-mail: pacula@umk.pl
ORCID: 0000-0001-7619-9288

Terminy konsultacji:
12-14, wtorek

Zobacz profil w Bazie Wiedzy