Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Edward Szłyk
profesor
Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej

pokój: 150, bud. A, Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4304
e-mail: eszlyk@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0003-2816-2303

Zainteresowania:
chemia analityczna, analiza żywności, chemia koordynacyjna, prekursory CVD, ALD, FEBIP, spektroskopia molekularna w zastosowaniach analitycznych i strukturalnych, analiza powierzchni.

Terminy konsultacji:
środa 14.00-16.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy