Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-43-02
fax: +48 56 611-45-26
e-mail: wydzial@chem.umk.pl

Pracownicy

dr hab. Grzegorz Wrzeszcz, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

pokój: 146, bud. A
tel.: +48-56-611-4974
e-mail: wrzeszcz@chem.umk.pl
ORCID: 0000-0002-2132-2119

Zainteresowania:
Synteza, struktura, spektroskopia i magnetyzm heterometalicznych kompleksów metali przejściowych z mostkami karboksylanowymi i tiocyjanianowymi.
Spektroskopia EPR rodników i jonów metali przejściowych.

Terminy konsultacji:
środa 13.00-15.00 (forma zdalna)


Bibliografia